• Uniekaas | september 2014

  Antea en management acquireren Uniekaas

  Participatiemaatschappij Antea uit Den Haag en management (Willem Jan Rote en Paul Wilde) kopen Uniekaas van Parcom Capital. Antea verkrijgt een belang van 25% en management verwerft een meerderheid in deze transactie. Jan van Vliet blijft als aandeelhouder en ambassadeur betrokken bij Uniekaas. De familie van Vliet was in 1956 een van de oprichters van Uniekaas.

  Sinds een buy-in in 2007 voeren Rote en Wilde het management over Uniekaas.

  Uniekaas heeft 150 personeelsleden in dienst en is actief in het bewerken, rijpen, verpakken en verkopen van kaasproducten. Uniekaas verwacht in 2014 een omzet te behalen van circa € 100 miljoen. Het bedrijfsresultaat kent een positieve ontwikkeling. Het bedrijf is met haar drie merken (Uniekaas, Parrano en Tjiezi) zeer internationaal actief. Circa 50% van de omzet wordt in het buitenland behaald, waarbij de Verenigde Staten de belangrijkste markt is.

  De onderneming verwacht de komende jaren verder te kunnen groeien, zowel in Nederland als het buitenland.

  Met de deelname in Uniekaas is de achtste participatie van Antea Participaties VI een feit.

  Willem Jan Rote, algemeen directeur van Uniekaas: “We zijn blij deze Management Buy-Out te hebben gerealiseerd. We weten wat we kopen. Paul en ik werken al ons hele leven in de foodsector. Het is mooi dat het ons is gelukt ons eigen bedrijf te kopen, dankzij de participatie van Antea. Antea is een lange termijn-partner die samen met ons wil werken aan een verdere uitbouw van de onderneming. Met onze drie merken Uniekaas, Parrano en Tjiezi staan we inmiddels wereldwijd goed op de kaart bij nationale en internationale retailers. We hebben de afgelopen jaren de basis gelegd voor een verdere groei. Ik ben ervan overtuigd, dat er nog volop groeimogelijkheden voor Uniekaas zijn.”

  Robert De Boeck, directeur van Antea: “We zijn heel blij met Uniekaas, echt een aanwinst voor onze portefeuille. We houden heel erg van foodbedrijven en Management Buy-Outs vanwege het lage risicoprofiel. Bij Uniekaas, een MBO van een voedingsmiddelenbedrijf, slaan we twee vliegen in één klap. We hebben goede ervaringen met food en meer specifiek met kaas. Eerder namen we succesvol deel in Grozette. Via een van onze Informal Investors Jan van Vliet zijn we betrokken geraakt bij Uniekaas en vanaf het begin was er een klik met het management. We hebben hierdoor deze deal binnen kunnen halen en andere investeringsmaatschappijen buiten de deur kunnen houden.”

  Willem-Jan Merckel, investment manager van Parcom Capital: “Na een bijzonder goede samenwerking over de afgelopen zeven jaar is Uniekaas klaar voor de volgende fase van groei in een nieuwe aandeelhoudersstructuur. De onderneming heeft de afgelopen jaren, dankzij de inzet van Willem Jan Rote en Paul Wilde, haar drie merken uitgebouwd en sterke internationale posities weten te verwerven. Wij wensen Uniekaas veel succes in de volgende fase.”
  Voor meer informatie:
  Willem-Jan Rote, Uniekaas: tel. 0416-288500
  Robert De Boeck, Antea: tel. 070-3115959