• Hands-by Ondersteuning van Parcom

    Wij geloven in waardecreatie door groei en optimale bedrijfsvoering. Samen met onze partnerbedrijven en hun management teams zoeken we naar de beste kansen voor waardecreatie. Wij helpen met het identificeren van verbeterprogramma’s. Samen met management stellen we prioriteiten vast en maken we een concrete planning, inclusief onderliggende acties.

    Wij gaan verder dan alleen plannen maken.

    En wij gaan verder dan alleen plannen maken. Als er vraag naar is, helpen we bij de implementatie met ons eigen Operating Team of zoeken we passende interne of externe support via ons uitgebreide netwerk. Hierbij maken wij gebruik van de ervaring en best practices van onze andere partnerbedrijven. Wij zijn pas tevreden als de plannen daadwerkelijk duurzaam geïmplementeerd zijn en de resultaten duidelijk zichtbaar. Zo werken we samen met het management van onze partnerbedrijven aan het behalen van het potentieel wat al in de bedrijven zit.

    De ondersteuning wordt verzorgd door het Operating Team: